DGIS AG

Succesvolle, middelgrote ondernemingen

- DGIS AG -

In het interview:

DGIS AG

DGIS AG is een kwaliteitsvereniging van toonaangevende bedrijven uit de bouwtechnische sector en vormt de schakel tussen de vakhandel, bouwdeskundigen en verkoop. De partners willen hun klanten een gezond en veilig leven garanderen, vooral in geval van schade, en zo de gezondheid van de gebruikers van het gebouw beschermen en de waarde van het huis verhogen. De diensten van de schadedienst omvatten met name droging, opsporing van lekken en vochtmeting, alsmede brandbeveiliging en kiemreductie.

Mijnheer Droste, wat houdt u als CEO van DGIS AG op dit ogenblik het meest bezig?

Klimaatverandering: er zijn steeds meer hevige regenbuien en veel kelders lopen vol. Daarom hebben wij de invoer van bouwdrogers sinds enkele jaren voorgefinancierd. Er worden moderne ontvochtigingsapparaten met HEPA-filters gebruikt, zodat de verontreinigende stoffen niet worden verspreid. Wij steunen de bevordering van deze innovatie door onze inspanningen.

Waarom is dit onderwerp zo belangrijk?

Tijdens een presentatie over dit onderwerp legde meteoroloog Andreas Jäger (Servus TV, Oostenrijk) uit dat door de vertraging van de straalstroom de hoogte- en dieptepunten die onze weerpatronen bepalen, sterker meanderen dan in het verleden, en dat weerpatronen zich daardoor steeds meer plaatselijk vestigen. Dit leidt ertoe dat perioden van warmte langer en intenser worden, maar in ruil daarvoor kunnen dieptepunten ook langzamer worden en bijna vast komen te liggen. Daardoor kan zelfs lichte regen het afvoersysteem gedurende lange tijd overbelasten, met als gevolg een enorme toename van de voordroging van kelders en vochtschade. Het gebied van de bouwdroging groeit snel en moet worden versterkt.

Klimaatverandering gaat ook hand in hand met milieubescherming. Hoe bevordert u als ondernemer de bescherming van het milieu?

Voor verwarmingssystemen en drinkwatersystemen zijn expansievaten nodig (MAG: membraanexpansievat). In gesloten systemen moet het "meer of minder water" dat door verwarming en koeling ontstaat, kunnen uitzetten. Daartoe bevinden zich in dergelijke vaten een watergedeelte en een gasgedeelte, die van elkaar gescheiden zijn door een rubberen membraan. Dergelijke vaten zijn in bijna alle systemen geïnstalleerd. In deze systemen verspreidt het gas zich door het systeem, vergelijkbaar met onze autobanden. Daarom moet de onderhoudstechnicus dit gasreservoir jaarlijks bijvullen, hetgeen tijdens het onderhoud gebeurt. Bij dit proces wordt vaak koelmiddel gebruikt, dat veel milieuverontreiniging veroorzaakt. Wij hebben hiervoor een speciale cartridge ontwikkeld, die dit koelmiddel op milieuvriendelijke wijze vervangt door gewone lucht.

Hoe financiert u uw nieuwe projecten?

Vooral bij invoer uit het buitenland gebruiken wij entrafin voor tussentijdse financiering vanwege de lange leveringsroutes en transporttijden. Hiermee overbruggen wij de 4 maanden vanaf de levering door de leverancier tot de betaling door onze klant. Wij ervaren de aansluiting van het digitale platform als bijzonder prettig, waardoor wij snel met onze leveranciers kunnen communiceren - met een snelle en persoonlijke service.

Lothar F. Droste, CEO, DGIS AG
Lothar F. Droste, CEO, DGIS AG

Geschikte videolinks over deze twee onderwerpen:

Droger: https://www.youtube.com/watch?v=9LA19CQP3vI&t=1s

MAG: https://www.youtube.com/watch?v=9F0M19KJD4o

Snelle en ongecompliceerde aankoopfinanciering

  • Snel werkkapitaal
  • Gratis financieringsaanbod
  • Geen zakelijk onderpand
  • Zonder bureaucratische inspanning
  • Met persoonlijk advies